De NEN veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en handelen in bedrijven te meten, met als doel het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Kisjes Transport hecht veel waarde aan veiligheid. Veel werkzaamheden van Kisjes Transport worden uitgevoerd op bouwplaatsen. De bouw is een bedrijfstak waar jaarlijks nog altijd teveel onveilige situaties en bedrijfsincidenten plaats vinden vanwege onveilig handelen.

De medewerkers van Kisjes Transport zijn zich er allemaal van bewust wat hun gedrag en houding doet ten aanzien van de veiligheid. Middels toolboxen en andere communicatiewegen worden de medewerkers maandelijks geïnformeerd.

Kisjes Transport is in het bezit van Veiligheidsladder certificaat, trede 3.